Hava Durumu

 • Alış :3.5656

  Satış :3.5720

 • Alış :4.0080

  Satış :4.0152

 • Alış :4.6193

  Satış :4.6434

Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

Haber Tarihi: Pazar, Oca.22.2017 - 14:14
 |  Karakter Boyutu : A- A+
Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’na ilişkin, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Otonomi’yi ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Tüfenkci, özellikle yurtdışından sıfır diye ithal edilen ama Avrupa Birliği mevzuatına göre ikinci el olarak yer alan araçların Türkiye’de kullanımında gümrük mevzuatı açısından büyük sıkıntıların ortaya çıktığını hatırlatarak, "Gümrük idarelerimizce yapılan incelemelerde bir kısım araçlara el konulmuş bir kısmının takibatı yapılıyor bir kısmının da incelemesi sürüyordu. Özellikle yurtdışından getirilen araçlar yurda girdikten sonra ikinci, üçüncü hatta dördüncü ele ulaşmıştı ve buradaki gümrük mevzuatının uygulanması ile beraber iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla karşılaşmıştık. Yapmış olduğumuz incelemelerde Türkiye’de bu mevzuat tehdidi altında bulunan yaklaşık 40 bin araç mevcuttu. Bunların bir kısmı incelemeleri tamamlanmış ve gümrük otoparklarına çekilmiş, bir kısmının da incelemesi ve takibatı devam ediyordu. Son çıkan torba yasa ile beraber bu alanda bir düzenleme ihtiyacı hissettik ve kısa zamanda bu düzenlemeyi yaparak hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"HALA İNCELEMEYE BAŞLANMAMIŞ VEYA İNCELENME AŞAMASINDA OLAN ARAÇLARIN SAHİPLERİ 6 AY İÇERİSİNDE BAŞVURMALARI HALİNDE YÜZDE 15 KADAR BİR CEZA ÖDEYEREK TAKİBATTAN KURTULMUŞ OLACAKLAR"

"Özellikle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 231. maddesinin birinci c fıkrasında ‘Eşyanın ithali lisanslı şarta, izine, kısıntıya ve belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi olduğu halde eşyanın, gümrük vergilerinin yanı sıra eşya gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir’ hükmü yer almaktadır" diyen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Dördüncü fıkrada da birinci fıkranın a ve c bentlerinde belirtilen ‘Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 177 ile 180. madde hükümlerine göre tasfiyesine karar verilir’ idi biz, şimdi şu hükmü getirdik: Eğer bu tip eşyalarda gümrüklenmiş değerinin yüzde 25’ini 6 ay içerisinde yatırdığı takdirde araç kimin elindeyse, elinde olan vatandaş yatırdığında o aracı kendisine iade edelim. Bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasın sadece şüphelenilen ve incelemeye tabi olunan araçlar sicile şerh verilerek araç sahibinde kalsın inceleme sonucuna göre de bir karar verilsin hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da hala incelemeye başlanmamış veya incelenme aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay içerisinde başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15 kadar bir ceza ödeyerek bu takibattan kurtulmuş olacaklar ve araçlarını yediemine tesliminden kurtulmuş olacaklarına dair bir düzenleme getirdik. Bu, özellikle bu tip araçlar elinde olan vatandaşlarımız da bir rahatlama sağlayacak, onları her an araçlarına el konulması korkusundan kurtarmış olacağız. Gümrük veya başka yedieminlerde bulunan araçların çürümelerinden kurtararak bunları tekrar ekonomiye kazandırmış olacağız, bunlar yeniden ticarete konulacak, alınıp satılacak. Bu noktada endişesi olan veya elinde olanlara bir imkan getirilecek, kendileri beyan ettiğinde bu takibattan kurtarmış olacak."

"İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİNİN YETKİ BELGESİ ALMIŞ VE YALNIZCA BU İŞLE İŞTİGAL EDEN TACİRLERLE ESNAF VE SANATKARLAR TARAFINDAN YAPILMASINI ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Bakan Tüfenkci, Perakende ve Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da ticaretin düzenlenmesinden sorumlu olarak özelikle İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’nın sektör mensupları ile işbirliği içerisinde ve istişareyle oluşturulduğunu bildirerek, "İlgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, federasyonun da görüşleri alınarak yönetmelik taslağı İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi, tacirlerle, esnaf ve sanatkarların ikinci el araç alım satım faaliyetlerini, noterlerin bu faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi veya iptaline ilişkin usul ve esasları ikinci el taşıt ticareti yapılan işletme ve toplu pazarlarda aranan şartları, bakanlık ve yetkili idarelerin ikinci el taşıt ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyoruz. Yönetmelik taslağında önemli düzenlemeler var, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz. Her önüne gelen ‘Ben ikinci el otomotiv alıyorum satıyorum’ diye ortaya çıkamayacak. Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal eden esnaflarımız veya tacirlerimiz tarafından bu ticari faaliyet sürdürülecek. Bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde ikinci el taşıt satışı yapmaları belli koşullara bağlanmıştır, getirilen düzenlemeyle ikinci el taşıt ticaretindeki aktif profilinin netleşmesi ve kayıt dışı faaliyetlerle vergi kayıplarının önün geçilmesini hedeflemekteyiz. Yetki belgesi alma şartı getirilecek, bu yetki belgesi bakanlıkça öngörülecek gerekli eğitimlerin alınması ön koşuluna bağlanacaktır. Bu düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması, ikinci el taşıt ticareti ile iştigal edenlerin gerekli niteliklere sahip olması ve bu kişilerin meslek itibarını da korumayı hedef almaktayız. Çünkü bu işle iştigal eden galeri sahiplerinin piyasada şu veya bu nedenle itibarlarının zedelendiğini, itibarlarına yönelik bir takım spekülasyonlar oluştuğunu, böylelikle oluşturulacak meslek grupları ile beraber öncelikle meslek mensuplarının kendi itibarlarını korumalarına yönelik çalışmaları da yapmış olacağız. İkinci el ticaretinde bu yönetmelik taslağı ile aracını bu iş yerine satın için getiren arkadaşımıza satıcı tarafından taşıt teslim belgesi verme şartı getireceğiz, taşıtla ilgili tanıtıcı bilgilerin mutlaka aracın ön yüzünde olması şartını getireceğiz ki zaten bunu yapıyorlar, bir de ekspertiz raporu alma noktasında da bir imkan getirmiş olacağız. Garanti noktasında bir çalışmamız var, bunun süresi ve kilometresini belli bir süre ve kilometre ile sınırlı tutmak şartıyla bir garanti şartı getireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"TASLAKTA NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DE DÜZENLEDİK"

İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan işletmelerin, toplu iş yerlerinin ve ikinci el taşıtlarının taşıması gereken fiziksel şartları da belirlediklerini söyleyen bakan Tüfenkci, "Belli bir standarda kavuşturmak istiyoruz. Ankara için Otonomi bu standardı zaten sağlamış belki bundan sonra bu şartlarda küçük veya büyük ölçekleriyle başka illerimizde de bu standartları sağlayacak toplu iş yerlerinin oluşmasına da bu yönetmelikle vesile olmuş olacağız. Taslakta ayrıca noterlerin de yükümlülüklerini düzenledik. Bu kapsamda, noterlere ikinci el taşıt satışlarındaki yetki belgesiyle, gerekli görülen diğer belgelerin aranması ve belgeler ibraz edilmeden satış işleminin gerçekleştirilmemesi noktasında da bir takım yükümlülükler getirdik. Ayrıca taslakta, ikinci el taşıt ticareti yapacak işletmelerde ruhsatlandırma, yönetmelikle çıkan sorunların ve şikayet mercilerinin belirlenmesi, bakanlığın denetim yetkisi, yetkili idarelerin perakende işletmelerde yapacağı denetimlerin mahiyeti ve burada aykırı davrananlara da uygulanacak idari para cezalarını bu yönetmelikle belirledik. İnşallah önümüzdeki bir hafta, en geç 15 gün içerisinde de Başbakanlığa Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere sevk edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SATICININ BELLİ BİR GARANTİYİ ÜSTLENMESİ GEREKİR"

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin, "Yetki belgesi verilmesi için verilecek eğitimin kapsamı ne olacak, ne tür eğitimler olacak? Garantinin süresi ya da kilometre sınırlaması nasıl olacak?" sorusu üzerine, "İkinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil, makul bir süre olacak, belki hem süre hem kilometre 10 bin kilometre garantisi gibi veya 6 aylık, 1 yıllık gibi yaşına göre, kademesine göre verilecek standart, herkesin kabul edebileceği garantileri de vermek zorunda. Eğer arızalı satıyorsa bunu belirtmesi gerekiyor, ikinci el ticaretin de kaporta arızası da olabilir, tamiratı da gerekebilir bunun da ticaretini önlememeniz lazım, o haliyle satması lazım ama bu araç tam, eksiksiz bir araç diye müşteriye satıyorsa, satıcının bunun belli bir garantisini de üstlenmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Bu haber 841 defa okundu.

Benzer Haberler

Yorum Yap

Yorumlar

 • Yorum yapılmamıştır.
  Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.

Gazeteler

Gazeteler

HaberTV ANKET

 • 2016 Yılında İhracatımız kaç milyar dolar olacak?

HaberTV Ekonomi

 • Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

  Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

  SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
  Devamı »
 • Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

  Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’na ilişkin, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz" dedi.
  Devamı »
 • Üreticide 6 lira marketlerde 20 lira!

  Üreticide 6 lira marketlerde 20 lira!

  Türkiye Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Küçük, üreticilerde yumurtanın viyolü 6-7 lira iken marketlerde 12 ila 20 liradan satıldığını belirterek, “Aracılar vasıtasıyla fiyatlar yükselmektedir” dedi
  Devamı »
 • Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

  Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin döviz spekülasyonlarıyla çökertilmeye çalışıldığını ama milletin bir kez daha duruma el koyduğunu ifade ederek, "Milletime teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum" dedi
  Devamı »
 • Türkiye 6’ncı sırada!

  Türkiye 6’ncı sırada!

  AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 artarak 14 milyon 718 bin 760 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, yüzde 3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı ülke konumunda yer aldı.
  Devamı »
 • Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 8 arttı

  Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 8 arttı

  Türkiye istatistik Kurumu(TÜİK)2016 yılı Kasım ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.Ekonomik güven endeksi 86,5 oldu.
  Devamı »
 • İhracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi

  İhracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi

  Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılar için hazırlanan yeni destek paketlerine bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Yeni destek paketi kapsamında, ihracatçıların küresel e-ticaret sitelerine üye olmaları ve bu yolla her geçen gün pazar payının artan dünyadaki e-ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmaları amacıyla, bu tür sitelere ilişkin üyelik giderlerine yüzde 80 destek verileceği açıklandı.
  Devamı »
 • Otomobilde yeni ÖTV oranları belli oldu! ÖTV'de neler değişti? (Araba fiyatları ne kadar zamlandı)

  Otomobilde yeni ÖTV oranları belli oldu! ÖTV'de neler değişti? (Araba fiyatları ne kadar zamlandı)

  Motorlu taşıtlardaki ÖTV oranlarını değiştiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV'de neler değişti. Otomobilde yeni ÖTV oranları. Araba fiyatları ne kadar zamlandı? Yeni ÖTV oranları sizin için ne ifade ediyor?
  Devamı »
 • Emekli maaşına yüzde 15 zam!

  Emekli maaşına yüzde 15 zam!

  Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa emekli maaşlarını yüzde 15 artırmanın yolunu açtı. Bundan sonra hesaplar yeniden yapılacak ve hem vatandaşın hem de kurumun gelirleri artacak
  Devamı »
 • Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: AB ile aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz

  Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: AB ile aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz

  Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde yüzde 5’lik büyümeyi devam ettirsek, AB ve diğer gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz” dedi.
  Devamı »
 • Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

  Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, 7 milyon konutun vakit kaybetmeden ‘Kentsel Dönüşüm’le yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
  Devamı »
 • Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

  Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

  Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk, “Haberinizin olmadığı trafik, askerlik parası, nüfus cezası, seçim cezaları gibi borçlarınız olabilir. Bunları gib.gov.tr’den ya da mobil uygulamadan sorgulatın” dedi.
  Devamı »
 • Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk uyardı

  Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk uyardı

  Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili, “Bu kanunun bir takım farklılıkları var. Örneğin peşin ödeme durumunda Yİ-ÜFE’lerde yüzde 50 civarında indirim getirilmesi bu çok önemli bir farklılık. Bu avantajın iyi değerlendirilmesini sayın mükelleflerimizden ve vatandaşlarımızdan şiddetle bekliyoruz” dedi.
  Devamı »
 • Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

  Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya'nın birbirlerini tamamlayan iki ülke olduğunu belirtti. Zeybekci, “Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir iki yapmıyor. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir beş yapıyor” dedi.
  Devamı »
 • Fındık fiyatı düştü, üretici ‘elde tutma’ kararı aldı

  Fındık fiyatı düştü, üretici ‘elde tutma’ kararı aldı

  Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’de yeni sezonda 15 liraya kadar çıkan fındık fiyatı, son bir haftada 11 liraya kadar geriledi. Duruma tepki gösteren üreticiler ise, fındıklarını piyasaya indirmeme kararı aldı.
  Devamı »
 • Dolar tarihi rekorunu tazeledi

  Dolar tarihi rekorunu tazeledi

  Dolar, TL karşısında gün içindeki hareketlenmeyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.
  Devamı »
 • İhracatçılardan Moodys'e tepki

  İhracatçılardan Moodys'e tepki

  İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Moodys'in Türkiye'nin notunu ‘Baa3’ seviyesinden ‘Ba1’ seviyesine indirilmesine tepki göstererek, ihracatçılar olarak hükümetin aldığı ekonomik reform kararlarına güvendiklerini söyledi.

  Devamı »
 • VakıfBank’ın 'Covered bond' işlemine uluslararası ödül

  VakıfBank’ın 'Covered bond' işlemine uluslararası ödül

  VakıfBank’ın Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin euro cinsi ilk covered bond ihracı “Yılın En İyi İlk İşlemi” kategorisinde birincilik ödülü aldı.
  Devamı »
 • Tümüne Bak

Hava Durumu

 • Hava Durumu


Spor

Mevzuat