Hava Durumu

 • Alış :3.5656

  Satış :3.5720

 • Alış :4.0080

  Satış :4.0152

 • Alış :4.6193

  Satış :4.6434

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)

Haber Tarihi: Salı, Eyl.20.2016 - 10:51
 |  Karakter Boyutu : A- A+
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  20.09.2016-29833 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 15)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde, ay içinde kısım kısım veya tek seferde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu, 31 inci ve 40 ıncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Eşyanın gümrüğe sunulması

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına yetkili gümrük idaresince izin verilir.

Başvuru ve beyannamenin tescili

MADDE 4 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde Türkiye Gümrük Bölgesine bir ay içinde getirilmesi öngörülen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi o ayın ilk on günü içinde tescil edilir.

(2) Beyana esas miktarın tek seferde veya kısım kısım gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi en geç eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde tescil edilir.

(3) Yükümlüler tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında, miktara ilişkin rapor/belge/tutanak ile kıymet unsurlarını kapsayan sözleşmenin örneği, onaylı çevirisi veya eşyaya ilişkin fatura gümrük idaresine sunulur. Sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi teşebbüslerinden sözleşme istenmeyebilir. Eşyanın kıymeti, ay içinde teslim edilmesi öngörülen miktar ve alım-satım sözleşmesinde yer alan birim kıymet esas alınarak beyan edilir. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilir.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından "BS-4" kodu seçilir.

Miktar, kıymet tespiti ve vergi tahakkuku

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler içinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde vergi hesaplaması, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mevcut belgelerde kayıtlı miktar ve kıymet esas alınarak yapılır.

(2) Ay içinde sürekli akış halinde, kısım kısım veya tek seferde gelen ve serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler, beyannamenin tescil anında beyan edilememesi halinde,  en geç eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca ibraz edilen fatura ve diğer belgeler esas alınarak beyannamede düzeltme yapılır, tahakkuk ettirilen gümrük vergileri aynı süre içinde ödenir.

(4) Faturanın belirtilen süre içinde gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yetkili gümrük idaresi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması halinde, söz konusu sürelerin bitiminden itibaren beyannamenin tescil edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

(2) 5 inci maddede belirtilen süreye kadar ithalat vergilerinin ödenmemesi nedeniyle eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, vade tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı tahsil edilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen sürelerin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(4) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ile sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 9) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 9)’ne göre başlatılan işlemler söz konusu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu haber 831 defa okundu.

Benzer Haberler

Yorum Yap

Yorumlar

 • Yorum yapılmamıştır.
  Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.

Gazeteler

Gazeteler

HaberTV ANKET

 • 2016 Yılında İhracatımız kaç milyar dolar olacak?

HaberTV Ekonomi

 • Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

  Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

  SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
  Devamı »
 • Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

  Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’na ilişkin, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz" dedi.
  Devamı »
 • Üreticide 6 lira marketlerde 20 lira!

  Üreticide 6 lira marketlerde 20 lira!

  Türkiye Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Küçük, üreticilerde yumurtanın viyolü 6-7 lira iken marketlerde 12 ila 20 liradan satıldığını belirterek, “Aracılar vasıtasıyla fiyatlar yükselmektedir” dedi
  Devamı »
 • Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

  Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin döviz spekülasyonlarıyla çökertilmeye çalışıldığını ama milletin bir kez daha duruma el koyduğunu ifade ederek, "Milletime teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum" dedi
  Devamı »
 • Türkiye 6’ncı sırada!

  Türkiye 6’ncı sırada!

  AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 artarak 14 milyon 718 bin 760 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, yüzde 3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı ülke konumunda yer aldı.
  Devamı »
 • Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 8 arttı

  Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 8 arttı

  Türkiye istatistik Kurumu(TÜİK)2016 yılı Kasım ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.Ekonomik güven endeksi 86,5 oldu.
  Devamı »
 • İhracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi

  İhracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi

  Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılar için hazırlanan yeni destek paketlerine bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Yeni destek paketi kapsamında, ihracatçıların küresel e-ticaret sitelerine üye olmaları ve bu yolla her geçen gün pazar payının artan dünyadaki e-ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmaları amacıyla, bu tür sitelere ilişkin üyelik giderlerine yüzde 80 destek verileceği açıklandı.
  Devamı »
 • Otomobilde yeni ÖTV oranları belli oldu! ÖTV'de neler değişti? (Araba fiyatları ne kadar zamlandı)

  Otomobilde yeni ÖTV oranları belli oldu! ÖTV'de neler değişti? (Araba fiyatları ne kadar zamlandı)

  Motorlu taşıtlardaki ÖTV oranlarını değiştiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV'de neler değişti. Otomobilde yeni ÖTV oranları. Araba fiyatları ne kadar zamlandı? Yeni ÖTV oranları sizin için ne ifade ediyor?
  Devamı »
 • Emekli maaşına yüzde 15 zam!

  Emekli maaşına yüzde 15 zam!

  Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa emekli maaşlarını yüzde 15 artırmanın yolunu açtı. Bundan sonra hesaplar yeniden yapılacak ve hem vatandaşın hem de kurumun gelirleri artacak
  Devamı »
 • Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: AB ile aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz

  Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: AB ile aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz

  Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde yüzde 5’lik büyümeyi devam ettirsek, AB ve diğer gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz” dedi.
  Devamı »
 • Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

  Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, 7 milyon konutun vakit kaybetmeden ‘Kentsel Dönüşüm’le yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
  Devamı »
 • Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

  Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

  Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk, “Haberinizin olmadığı trafik, askerlik parası, nüfus cezası, seçim cezaları gibi borçlarınız olabilir. Bunları gib.gov.tr’den ya da mobil uygulamadan sorgulatın” dedi.
  Devamı »
 • Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk uyardı

  Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk uyardı

  Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili, “Bu kanunun bir takım farklılıkları var. Örneğin peşin ödeme durumunda Yİ-ÜFE’lerde yüzde 50 civarında indirim getirilmesi bu çok önemli bir farklılık. Bu avantajın iyi değerlendirilmesini sayın mükelleflerimizden ve vatandaşlarımızdan şiddetle bekliyoruz” dedi.
  Devamı »
 • Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

  Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya'nın birbirlerini tamamlayan iki ülke olduğunu belirtti. Zeybekci, “Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir iki yapmıyor. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir beş yapıyor” dedi.
  Devamı »
 • Fındık fiyatı düştü, üretici ‘elde tutma’ kararı aldı

  Fındık fiyatı düştü, üretici ‘elde tutma’ kararı aldı

  Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’de yeni sezonda 15 liraya kadar çıkan fındık fiyatı, son bir haftada 11 liraya kadar geriledi. Duruma tepki gösteren üreticiler ise, fındıklarını piyasaya indirmeme kararı aldı.
  Devamı »
 • Dolar tarihi rekorunu tazeledi

  Dolar tarihi rekorunu tazeledi

  Dolar, TL karşısında gün içindeki hareketlenmeyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.
  Devamı »
 • İhracatçılardan Moodys'e tepki

  İhracatçılardan Moodys'e tepki

  İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Moodys'in Türkiye'nin notunu ‘Baa3’ seviyesinden ‘Ba1’ seviyesine indirilmesine tepki göstererek, ihracatçılar olarak hükümetin aldığı ekonomik reform kararlarına güvendiklerini söyledi.

  Devamı »
 • VakıfBank’ın 'Covered bond' işlemine uluslararası ödül

  VakıfBank’ın 'Covered bond' işlemine uluslararası ödül

  VakıfBank’ın Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin euro cinsi ilk covered bond ihracı “Yılın En İyi İlk İşlemi” kategorisinde birincilik ödülü aldı.
  Devamı »
 • Tümüne Bak

Hava Durumu

 • Hava Durumu


Spor

Mevzuat