Hava Durumu

 • Alış :3.5656

  Satış :3.5720

 • Alış :4.0080

  Satış :4.0152

 • Alış :4.6193

  Satış :4.6434

Düzeltme Beyannamesi Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Haber Tarihi: Çarşamba, Eki.17.2012 - 00:18
 |  Karakter Boyutu : A- A+
Ersin ZAFER

Bilindiği üzere vergi beyannameleri ve eklerinin elektronik ortamda gönderilmesine 2004 yılının Ekim ayından itibaren başlanmıştır. Önceleri ihtiyari olarak başlayan bu uygulama zaman içerisinde belli büyüklükteki mükellefler için zorunluluk haline getirilmiş ve günümüze kadarda bu kapsam genişleyerek devam etmiştir.

 

Günümüzde ise düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler de elektronik ortamda gönderilmektedirler. Fakat düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi sırasında mükelleflerin büyük sıkıntılar çektikleri ve maalesef bazı yanlışlıklar dolayısıyla istenmeyen vergi cezalarına sebebiyet verildiği görülmüştür.

 

Bu yazımızda düzeltme beyannamesi vermek zorunda kalan mükelleflerin istenmeyen cezai sonuçlar ile karşılaşmamaları için düzeltme beyannamesi verirlerken dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı olarak açıklanmıştır.

 

DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

 

1. Kanuni Süresinde Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’ ve  ‘‘DZT’’ kutucukları işaretlenerek  ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamelerinin matrah arttırıcı ya da azaltıcı olması durumlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

 

Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri için usulsüzlük cezası kesilmemektedir.

 

 

 

2.Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresi geçtikten sonra herhangi bir neden ile düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus verilecek olan düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) olup olmadığıdır. Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı olup olmamasına göre iki durumda düzeltme beyannamesi verilir.

 

a) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) nitelikte ise;  düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

 

Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olarak verilen düzeltme beyannameleri için vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.

 

 

Yukarıdaki kutucuklardan ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) yerine sehven ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuğu işaretlenirse V.U.K.’nun Mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası ile, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen matrah farkı için vergi ziya-ı cezası kesilmektedir. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Tahakkuk eden vergi için de ayrıca Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır.

 

 

b) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Olmayan Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici değilse) nitelikte değil ise;  düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır, ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

 

Mükellef tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinin ikinci derecede usulsüzlük başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

 

3. Beyan Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi

 

Beyan süresi içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı beyanname verilmemesi durumunda verilecek beyanname için ödeme çıkıp çıkmadığı önem taşımaktadır. Çünkü beyanname verme süresi içersinde verilmeyen beyannameler gönderilirken yine yukarıdaki durumlarda olduğu gibi ya ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ya da ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Fakat beyan süresi içerisinde verilmemiş ve vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri sistemde ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ile göndermek mümkün olmamaktadır. Elektronik beyanname sistemi vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri ‘‘PIS’’ pişmanlık talepli olarak kabul etmemektedir. Dolayısıyla beyan süresinden sonra verilecek olan beyannamede ödeme çıkıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli’’ kutucukları, eğer ödeme çıkmıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuklarının seçilmesi gerekmektedir.

 

İlgili seçimler yaptıktan sonra ekrana gelen ‘‘Mükellef Grubu’’ listesinden durumumuza uygun olanlardan bir tanesi seçilir. Bu tercih yapıldıktan sonra aynı ekranda iki kutucuk daha vardır. Aşağıda yer alan bu kutucuklardan en az birinin seçilmesi gerekmektedir.

 • 213 sayılı V.U.K. 352. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum*

 

 • 213 sayılı V.U.K. Mükerrer 355.  madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum

 

* İndirim talep etmek istemezseniz, kanunun Ek-1. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden (beyannamenin onaylandığı tarih) itibaren 30 gün içinde uzlaşma talebinde de bulunabilirsiniz. Kanun gereği, bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilirsiniz.

 

V.U.K.’nun Mükerrer 355. maddesi kapsamında kesilen cezaya ilişkin olarak açılan davalarda mükellefler yönünde kararlar çıkmıştır.  Fakat V.U.K.’nun 352. maddesi kapsamında kesilen cezaya ilişkin açılan davalar yargı idaresi tarafından kabul edilmemiştir. Bu nedenle Mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek cezaya itiraz edecek olan mükelleflerin ikinci kutucuğu işaretlememeleri gerekmektedir.

 

İster ‘‘PIS’’ talepli isterse ‘‘KSS’’ beyan süresinden sonra beyanname verilmesi durumunda, V.U.K.’nun 352. ve Mükerrer 355. maddeleri kapsamında kesilecek vergi cezalarında indirim talep edilmesi halinde mükellefler, V.U.K.’nun ‘‘Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında vergi indirme’’ başlıklı 376. maddesinden yararlanarak V.U.K.’nun 352. ve Mükerrer 355. maddelerindeki cezalardan indirimli olarak yararlanacaklardır. Mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni verme süresi geçtikten 30 gün içinde verilmesi durumunda 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi durumunda 1/5 oranında kesilmektedir.

 

‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) olarak beyanname verilme süresinden sonra verilen beyannamelerde ayrıca, haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan verginin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.

Bu haber 199541 defa okundu.

Etiketler: HaberTV.TV

Benzer Haberler

Bu Yazarın Diğer Yazıları

Yorum Yap

Yorumlar

 • v.erdinc

  Yy
  Pazar, Tem.21.2013
  Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.

Gazeteler

Gazeteler

HaberTV ANKET

 • 2016 Yılında İhracatımız kaç milyar dolar olacak?

HaberTV Ekonomi

 • Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

  Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

  SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
  Devamı »
 • Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

  Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’na ilişkin, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz" dedi.
  Devamı »
 • Üreticide 6 lira marketlerde 20 lira!

  Üreticide 6 lira marketlerde 20 lira!

  Türkiye Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Küçük, üreticilerde yumurtanın viyolü 6-7 lira iken marketlerde 12 ila 20 liradan satıldığını belirterek, “Aracılar vasıtasıyla fiyatlar yükselmektedir” dedi
  Devamı »
 • Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

  Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin döviz spekülasyonlarıyla çökertilmeye çalışıldığını ama milletin bir kez daha duruma el koyduğunu ifade ederek, "Milletime teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum" dedi
  Devamı »
 • Türkiye 6’ncı sırada!

  Türkiye 6’ncı sırada!

  AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 artarak 14 milyon 718 bin 760 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, yüzde 3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı ülke konumunda yer aldı.
  Devamı »
 • Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 8 arttı

  Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 8 arttı

  Türkiye istatistik Kurumu(TÜİK)2016 yılı Kasım ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.Ekonomik güven endeksi 86,5 oldu.
  Devamı »
 • İhracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi

  İhracatçılar için hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklendi

  Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılar için hazırlanan yeni destek paketlerine bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Yeni destek paketi kapsamında, ihracatçıların küresel e-ticaret sitelerine üye olmaları ve bu yolla her geçen gün pazar payının artan dünyadaki e-ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmaları amacıyla, bu tür sitelere ilişkin üyelik giderlerine yüzde 80 destek verileceği açıklandı.
  Devamı »
 • Otomobilde yeni ÖTV oranları belli oldu! ÖTV'de neler değişti? (Araba fiyatları ne kadar zamlandı)

  Otomobilde yeni ÖTV oranları belli oldu! ÖTV'de neler değişti? (Araba fiyatları ne kadar zamlandı)

  Motorlu taşıtlardaki ÖTV oranlarını değiştiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV'de neler değişti. Otomobilde yeni ÖTV oranları. Araba fiyatları ne kadar zamlandı? Yeni ÖTV oranları sizin için ne ifade ediyor?
  Devamı »
 • Emekli maaşına yüzde 15 zam!

  Emekli maaşına yüzde 15 zam!

  Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa emekli maaşlarını yüzde 15 artırmanın yolunu açtı. Bundan sonra hesaplar yeniden yapılacak ve hem vatandaşın hem de kurumun gelirleri artacak
  Devamı »
 • Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: AB ile aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz

  Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: AB ile aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz

  Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde yüzde 5’lik büyümeyi devam ettirsek, AB ve diğer gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz” dedi.
  Devamı »
 • Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

  Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, 7 milyon konutun vakit kaybetmeden ‘Kentsel Dönüşüm’le yenilenmesi gerektiğini ifade etti.
  Devamı »
 • Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

  Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

  Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk, “Haberinizin olmadığı trafik, askerlik parası, nüfus cezası, seçim cezaları gibi borçlarınız olabilir. Bunları gib.gov.tr’den ya da mobil uygulamadan sorgulatın” dedi.
  Devamı »
 • Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk uyardı

  Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk uyardı

  Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili, “Bu kanunun bir takım farklılıkları var. Örneğin peşin ödeme durumunda Yİ-ÜFE’lerde yüzde 50 civarında indirim getirilmesi bu çok önemli bir farklılık. Bu avantajın iyi değerlendirilmesini sayın mükelleflerimizden ve vatandaşlarımızdan şiddetle bekliyoruz” dedi.
  Devamı »
 • Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

  Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya'nın birbirlerini tamamlayan iki ülke olduğunu belirtti. Zeybekci, “Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir iki yapmıyor. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir beş yapıyor” dedi.
  Devamı »
 • Fındık fiyatı düştü, üretici ‘elde tutma’ kararı aldı

  Fındık fiyatı düştü, üretici ‘elde tutma’ kararı aldı

  Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’de yeni sezonda 15 liraya kadar çıkan fındık fiyatı, son bir haftada 11 liraya kadar geriledi. Duruma tepki gösteren üreticiler ise, fındıklarını piyasaya indirmeme kararı aldı.
  Devamı »
 • Dolar tarihi rekorunu tazeledi

  Dolar tarihi rekorunu tazeledi

  Dolar, TL karşısında gün içindeki hareketlenmeyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.
  Devamı »
 • İhracatçılardan Moodys'e tepki

  İhracatçılardan Moodys'e tepki

  İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Moodys'in Türkiye'nin notunu ‘Baa3’ seviyesinden ‘Ba1’ seviyesine indirilmesine tepki göstererek, ihracatçılar olarak hükümetin aldığı ekonomik reform kararlarına güvendiklerini söyledi.

  Devamı »
 • VakıfBank’ın 'Covered bond' işlemine uluslararası ödül

  VakıfBank’ın 'Covered bond' işlemine uluslararası ödül

  VakıfBank’ın Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin euro cinsi ilk covered bond ihracı “Yılın En İyi İlk İşlemi” kategorisinde birincilik ödülü aldı.
  Devamı »
 • Tümüne Bak

Hava Durumu

 • Hava Durumu


Spor

Mevzuat